درخواست نمایندگی

مشخصات فردی
جنسیت
نام
نام خانوادگی
فرزند
تاریخ تولد
محل تولد
کد ملی
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت فارغ التحصیلی

راه های ارتباطی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
نام دانشگاه
سال اخذ مدرک
 

سوابق شغلی

نام سازمان
سمت شغلی
مدت همکاری
حقوق و مزایا
علت قطع همکاری
 

مهارت در زبان های خارجی

زبان
سطح
میزان تسلط
 

دوره های علمی تخصصی

لیست
نام دوره
محل برگزاری
سال اخذ مدرک
 

نرم افزارهای تخصصی

با چه نرم افزار های تخصصی مرتبط با رباتیک آشنایی دارید؟
نام نرم افزار
میزان تسلط
پروژه های انجام شده
 

امکانات آموزشی

نیروی انسانی
فضای آموزشی
تجهیزات
میزان سرمایه
 
شهر و منطقه مورد نظر برای درخواست نمایندگی
استان
شهر
منطقه
 
وضعیت فضای اموزشی(Required)
مشخصات ملک
متراژ
طبقه
مالک / مستاجر
 

نحوه آشنایی با ربوتکس ایران

چگونه با ربوتکس ایران آشنا شدید؟

بارگذاری مدارک

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.