بسته های آموزشی کودک خلاق (4)

بسته های آموزشی مکانیک ربات (6)

قطعات مکانیک ربات (104)

بسته های آموزشی الکترونیک (6)

قطعات قطعه شناسی (1)

بسته های آموزشی برنامه نویسی (2)

ماژول های کاربردی (9)

ریموت کنترل (2)

کتاب های آموزشی رباتیک (18)

برد راه انداز (1)

انواع موتور و اتصالات موتور (9)

آداپتور و باتری (3)

تیشرت ربوتکس ایران (1)

دستگاه ذخیره شماره تلفن (1)

جعبه پلاستیکی (2)