مسابقات استانی ربوتکس سیرجان

اولین دوره از مسابقات ربوتکس استان کرمان شهر سیرجان در تاریخ 19 و 20 مرداد 1402 توسط آموزشگاه آریانا رباتیک سیرجان به مدیریت آقای بازدار برگزار شد. در این مسابقه حدود 500 نفر شرکت کننده از شهرهای اصفهان، تهران، کرج، انار، بندرعباس با یکدیگر به رقابت پرداختند.
این مسابقات در لیگ های زیر برگزار شد:
کودک خلاق
رالی سرعت
انبار دار
جنگجو دبستان
 جنگجو دبیرستان
مسیریاب
ماموریت ممکن
نمایش آزاد
8aaa507a-af6e-4075-b459-28b33c5a0d2c