نمایشگاه و جشنواره های رباتیک​

نمایشگاه، بهترین فرصت برای دیدار با علاقمندان و فرصت های بی شمار برای تحقیق و بررسی وضعیت بازار، دیدار با رقبا و تماشای آخرین دستاوردها در زمینه های گوناگون می باشد. به همین دلیل ربوتکس ایران بطور فعال در نمایشگاه مختلفی از جمله: نمایشگاه هوش مصنوعی ، نمایشگاه صنعت، نمایشگاه کودک و نوجوان، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه اسباب بازی، ... شرکت می نماید.

نمایشگاه اسباب بازی